VpCI Vapor Detection Kit

על המוצר:
ערכת בדיקה לנוכחות מעכב קורוזיה (אינהיביטור) בבטון, ציפויים, צבעים ועוד.
הערכה מכילה אינדיקטור כחלחל.
בנוכחות מעכב קורוזיה, הנוזל משנה את צבעו לורוד.

תכונות מיוחדות:

– בדיקה פשוטה (עובר/נכשל)

– בדיקה ללא הרס

– תוצאות ברורות ומהירות, גם בתנאי שטח

פשוט ליישום

עמידות זרם תועה

חומר ירוק

לתחזוקה מונעת

לבטון קשוי

יעיל הנדסית

פרויקטים