כתיבת מפרטים

אנו מציעים כתיבת מפרטי תכנון ו/או ביצוע בתחומי הבנייה הרבים.

המפרט, הנו מסמך המרכז את הדרישות ההנדסיות מהמוצר או מהעבודה

למפרט תרומה משמעותית להצלחת העבודה ולשביעות רצון הלקוח.

קיימים סוגים רבים של מפרטים בהתאם להיקף העבודה, אופי העבודה, והמשתמש (יזם / קבלן / מהנדס / אדריכל / ועוד)

מפרט מאפשר פיקוח יעיל, מונע טעויות, מפחית את שיקול הדעת של הקבלן ,  ומצמצם השקעות מיותרות בתיקונים ובשינויים