בדיקה באתר

במקרים רבים יש צורך באיבחון ו/או בדיקה באתר.

בדיקות באתר יכולות ליהיות ביקורת על איכות עבודה, איתור הסיבות לכשלים וליקויים, הערכות לקראת בניה או שיפוץ, וכדומה.

ניצוץ מציעה את הבדיקות הבאות:

  • הערכה וחוות דעת אילו בדיקות יש לבצע
  • בדיקות נוכחות מעכבי קורוזיה בבטון קשוי
  • בדיקת נוכחות מעכבי קורוזיה בבטון טרי
  • בדיקת נוכחות מעכבי קורוזיה במוצרים צמנטיים (בטון, טיח, גראוט, דבק, ועוד)
  • איבחון מקורות חדירת מים
  • איבחון עומק חדירת קרבונציה לבטון
  • איבחון מצב שלד
  • איבחון זרם תועה
  • איבחון מצב חיפוי אבן