בית החולים סורוקה, באר שבע, ישראל

מיקום:
מרתף בית החולים סורוקה, באר שבע, ישראל

מוצרים:
MCI-2020

הבעיה:
חדירת מים דרך רצפת המטבח בקומת הקרקע לתקרת המרתף גרמה לנזקי קורוזיה נרחבים.

יישום:
– יישום MCI-2020 על כל שטח תקרת המרתף
– צביעת תקרת המרתף לאחר יישום האינהיביטור

תאריך: 2004
יזם: בית החולים סורוקה
הנדסה: הורביץ-בוך מהנדסים
קבלן: קבוצת רשף

 [WRG id=808]