מתקן התפלה שורק

מיקום:
מתקן התפלה שורק, ישראל

מוצרים:
MCI-2005 מעכב קורוזיה לבטון טרי
2020-MCI מעכב קורוזיה להספגת בטון קשוי

האתגר:
מתקן התפלה שורק הוא הגדול מסוגו בעולם כיום.
היות והמתקן הוקם על שפת הים וכולל תמלחות בריכוז גבוה, משך השירות של הבטון המזוין היווה שיקול מהותי בתכנון.

תכניות הבניה כללו:

  • צינורות דחיקה מבטון טרום שיוצרו על ידי חברת אקרשטיין וחברת וולפמן (כולל צינור הדחיקה הארוך בעולם – 2.6 מ’ קוטר פנימי, 1,500 מ’ בדחיקה בודדת).
  • תאי סינון ראשוני (חול)
  • בריכות מי תמלחת

יישום:

על מנת להבטיח את משך השירות בסביבה האגרסיבית ולהגן על ברזל הזיון, מעכבי קורוזיה נודדים (MCI) תוכננו בכל רכיבי הבטון בפרויקט.

שיקולי תקציב הובילו להחלטה לשלב מעכבי קורוזיה באלמנטים רגישים במיוחד בלבד:

  • צינור העברת התמלחת לים, אשר כלל מעכב קורוזיה MCI-2005 ואיטום גבישי זייפקס, יושם בטכנולוגית דחיקה.
  • תאי הסינון הראשוני נוצקו מבטון שכלל מעכב קורוזיה MCI-2005 ואיטום גבישי זייפקס.
  • בריכות התמלחת נוצקו מבטון שכלל מעכב קורוזיה MCI-2005.
  • שגיאות יישום כגון: כיסוי חסר על ברזל הזיון באלמנטים שתוכננו מבטון רגיל, תוקנו גם באמצעות הספגה במעכב קורוזיה MCI-2020.

תאריך: 2010-2013
הנדסה: פאר משה הנדסה אזרחית

[WRG id=1059]

הקמת מתקן התפלה שורק שימוש במעכב קורוזיה MCI-2005 לבטון טרי בבריכות תמלחת וב- MCI-2020 לבטון קשוי על קירות