גשרי שורק, כביש 4, ישראל

מיקום:
גשרי שורק, כביש 4, ישראל

מוצרים:
מערכת Plexideck עמידת שחיקה על המיסעה
מערכת Crack Sealer לאיטום הקורות
מעכב קורוזיה MCI-2020

הבעיה:
שיקום הגשרים בני כ- 40 שנה והרחבתם משניים לשלושה נתיבים.
מקדם החיכוך של מיסעת הבטון היה נמוך ביותר והיווה סיכון בטיחותי לתנועה הכבדה.

יישום:

  • חיזוק קורות הרוחב הנושאות
  • החלפת בטון והרחבת השול הפנימי
  • ציפוי כל המיסעה במערכת “פלקסי-דק”
  • מתוצרת “פלקסיקוט אמריקה”
  • יישום אינהיביטור 2020-MCI מתוצרת “קורטק” על עמודי התמיכה וקצות קורות האורך
  • יישום מערכת “קרק-סילר” מתוצרת “פלקסיקוט אמריקה” על קצות קורות האורך

תאריך: 2013
יזם: נתיבי ישראל (מע”צ)
הנדסה: ויה ברידג’ס
קבלן: עינב החץ בע”מ, בן ארי תל רם פרויקטים בע”מ

[WRG id=956]