מגדל המים שרירא, ראשון לציון, ישראל

מיקום:
ראשון לציון, ישראל

מוצרים:
MCI-2020

הבעיה:
שיקום שני במגדל מים בן 40 שנה, שהתפתחו בו סדקים בשל קורוזיה ונזילות.

יישום:
ראשית, הסרת הבטון הרופף והמפורר. נקיון פלדת הזיון וכיסוי מחדש בבטון שיקום.
המבנה כולו טופל ב-2 שכבות של MCI-2020 ביחס של 3.68 מ”ר לליטר. לאחר מכן, נצבע מגדל המים בצבע PU דו-רכיבי.

הערות:
מבחינה הנדסית, הוחלט על MCI-2020 על פני המתחרים בשל עליונותו בדיכוי קורוזיה וכן בשל ההיתר של החומר להיות במגע עם מי שתיה (ANSI-61).

קונסטרוקטור: לסיקו
תאריך: 2012
יזם: מניב-ראשון
הנדסה: יצחק למעי מהנדסים

[WRG id=299]

מגדל המים שרירא, ראשון לציון לאחר שיקום עם מעכב קורוזיה אינהיביטור MCI-2020