שפד”ן, ישראל

מיקום:
שפד”ן, מאסף מזרחי

מוצרים:
MCI-2005

האתגר:
ייצור והטמנה של צינור להולכת שפכי גוש דן. משך השרות המיועד – 50 שנה.

הפתרון:
הוספת אינהיביטורים לתערובת הבטון בעת יציקת הצינורות למניעת התפתחות קורוזיה.

תאריך: 2004
יזם: איגודן
הנדסה: תה”ל
קבלן: אקרשטיין, וולפמן

 [WRG id=814]