מגדלי קירור, תחנת הכח גזר, ישראל

מיקום:
תחנת הכח גזר, ישראל

מוצרים:
2020-MCI
MCI-2006 NS

הבעיה:

מגדלי הקירור החלו לנזול עקב התנפחות קורוזיבית של ברזל הזיון, אשר סדקה את הבטון והכשילה את האיטום.

הפתרון נדרש לתת מענה ארוך טווח לסביבה האגרסיבית בה הבטון של מגדלי הקירור מתפקד וכן לצורך בפעילות רציפה של מגדלי הקירור.


יישום:
הסרת כל האיטום הישן מפני השטח בפנים מגדלי הקירור.
הסרת חלקי בטון רופפים.
תיקוני בטון באמצעות בטון שיקום המכיל מעכב קורוזיה MCI-2006-NS
הספגת כל שטח הבטון, ברצפה ובקירות (כ-10,000 מ”ר בשני מגדלים), במעכב קורוזיה MCI-2020.
איטום מחדש בפוליאוריאה.

תאריך: 2017
הנדסה: חברת חשמל
יזם: חברת חשמל

[WRG id=1112]

שיקום מגדלי קירור בתחנת הכח גזר חברת חשמל באמצעותת מעכב קורוזיה MCI-2020