כרמל אוליפינים, חיפה, ישראל

מיקום:
כרמל אוליפינים, חיפה, ישראל

מוצרים:
MCI-TABLETS טבליות MCI
NS-2006-MCI מעכב קורוזיה בתוך בטון שיקום
2020-MCI מעכב קורוזיה להספגת בטון קשוי

הבעיה:
בסיסי הבטון של ציוד כבד, בהיקף עשרות מ”ק בטון, סבלו מנזקי קורוזיה משמעותיים, אשר אופייניים לסביבה אגרסיבית ורוויית כימיקלים. ברזל הזיון החליד והתנפח, הבטון נסדק, ונוצר צורך בשיקום.
הדגשים בשיקום היו משך שרות ארוך, עמידות בתנאי הסביבה האגרסיביים, ללא עצירת הייצור השוטף.

יישום:

הפתרון שנבחר ישמר את בסיסי הבטון בשלושה היבטים:

טבליות MCI-Tablets, להגנה על ברזל הזיון בעומק המבנה ולהימנעות מפגיעת קורוזיה באזורים נוספים:
קידוח חורים בקוטר קטן בכל מעטפת בסיסי הבטון, בפיזור של 4 חורים במטר מרובע.
הטמנת MCI-Tablets במינון 100 טבליות למטר מעוקב בתוך החורים.
סגירת החורים בפקק צמנטי המכיל מעכב קורוזיה MCI-2006-NS.

שיקום בטון סדוק:
הסרת הבטון הרופף וחציבה עד 2 ס”מ מעבר לברזל הזיון.
השלמת הבטון החסר באמצעות בטון שיקום נמוך התכווצות המכיל מעכב קורוזיה NS-2006-MCI כחלק אינטגרלי מהרכבו.

הגנה נוספת של פני שטח הבטון באזורים שטרם נפגעו:
הספגת פני השטח במעכב קורוזיה מסוג 2020-MCI במינון 0.27 ליטר למ”ר.

תאריך: 2016
הנדסה: אדם-אטיאס
יזם: כרמל אוליפינים

[WRG id=1041]