רחוב בן צבי, גבעתיים, ישראל

מיקום:
רחוב שמעון בן צבי 50-54, גבעתיים, ישראל

מוצרים:
MCI-TABLETS טבליות MCI
NS-2006-MCI מעכב קורוזיה בתוך בטון שיקום
2020-MCI מעכב קורוזיה להספגת בטון קשוי

הבעיה:
כ- 15 שנים בלבד לאחר סיום הבניה, החלו ליפול אריחי חיפוי מקירות הבניינים ובוצע חיזוק מיתדים ללא מעכבי קורוזיה.
תוך שנים ספורות, אריחים נוספים החלו ליפול וחלקי בטון נסדקו והתפרקו.
מקור הבעיה אובחן כחלודה של ווי העיגון ושל ברזל הזיון בקירות שנוצקו ב”שיטת ברנוביץ”.
בנוסף, אובחנה התנפחות קורוזיבית של ברזל הזיון שגרמה סדיקה והתפרקות של בטון אדריכלי חשוף.
נדרש שיקום שני, כ-25 שנה מסיום הבניה ולאחר שיקום ראשון יקר ולא אפקטיבי.

יישום:

תכנית השיקום השני כללה שימוש במעכבי קורוזיה בחיפוי, בבטון הפגום ובבטון שטרם נפגע:
הסרת אריחי החיפוי הסדוקים והרופפים, החלפת כל האריחים החסרים.

החדרת טבליות MCI (מעכב קורוזיה) לחורים שנקדחו במרווחים (כוחלה) שבין אריחי החיפוי.

חיזוק מיתדים לכל אריחי החיפוי בכל מעטפת הבניינים.

שיקום בטון חשוף באמצעות חומרי מליטה המכילים מעכב קורוזיה NS-2006-MCI כחלק אינטגרלי מהרכבם.

הספגת פני השטח של בטון חשוף שלא עבר שיקום במעכב קורוזיה מסוג 2020-MCI

תאריך: 2014
הנדסה: בוך-הורוביץ מהנדסים
קבלן: רורמן הנדסה

[WRG id=1055]