דיור מוגן “עד-120”, הוד השרון, ישראל

מיקום:
דיור מוגן “עד-120”, הוד השרון, ישראל

מוצרים:
MCI-2020 GEL

הבעיה:
כ- 20 שנים בלבד לאחר הבנייה, אריחי החיפוי של הבניין החלו ליפול בשל נזקי קורוזיה בברזל הזיון שבקיר ובמיתדי האחיזה של החיפוי.

יישום:
הזרקת MCI-2020 GEL לחורים שנקדחו בפוגות (מישקים, מרווחים) שבין אריחי החיפוי בכל מעטפת הבניין.
איטום החורים בחומר צמנטי, וחידוש הכוחלה (חומר מילוי מישקים) בין האריחים.

חיזוק מיתדים לכל אריחי החיפוי הקיימים, והתקנת אבני חיפוי חדשות היכן שנדרש.

תאריך: 2013
הנדסה: שני-וקסלר מהנדסים
קבלן: שילר הידוקי שיש

הערות:
3 שנים לאחר השיקום, לא אובחנו נזקים כלשהם בסקירה שבוצעה באתר.

[WRG id=1029]