הבריכה האולימפית במכון וינגייט

כללי

חומרים:
MCI-TABLETS
MCI-2006-NS

מיקום: מכון וינגייט, נתניה

תאריך: 2016-2020

יזם: מכון וינגייט

הנדסה: יובל וסרמן מהנדסים

קבלן: שמעון פחימה יזמות ובניה

ספק חומרים: כרמית מיסטר-פיקס

הבעיה

הבריכה האולימפית הישנה במכון וינגייט, אשר הוקמה ב-1971, הייתה הבריכה האולימפית הראשונה בישראל.
הבריכה עברה מספר שיקומים במהלך השנים, בהם תוקנו נזילות והתפרקויות בטון ללא התייחסות לקורוזיה של ברזלי הזיון.
איבחון מצב הבריכה לקראת מחזור שיקום נוסף בשנת 2016, העלה נזקי קורוזיה פעילה רבים בכל היקף הקירות, סדיקה קורוזיבית משמעותית, ונזילות מן הבריכה החוצה במספר מקומות.
תכנון השיקום לקח בחשבון פעילות מלאה של הבריכה ללא השבתה בשימוש

הפתרון

לאחר שיקול מעמיק מחזור השיקום האחרון, שתוכנן החל משנת 2016 התייחס גם לקורוזיה הפעילה וגם לדיכוי קורוזיה באזורים שטרם נפגעו.
תערובות הבטון בהן נעשה שימוש לשיקום מקטעים פגומים הכילו מעכבי קורוזיה נודדים, מסוג NS2006-MCI
היקף הבריכה החיצוני טופל נגד קורוזיה באמצעות החדרת טבליות MCI-TABLETS לקדחים עד עומק קירות הבריכה.
עבודות השיקום החלו בשנת 2019 וצפויות להסתיים במהלך 2020
.