רחוב הסתיו

כללי

חומרים: MCI-2020 GEL

מיקום: רחוב הסתיו, הוד השרון

תאריך: 2011

יזם: הדיירים

הנדסה: הורביץ-בוך מהנדסים

קבלן: שילר הידוקי שיש

הבעיה

5 שנים בלבד לאחר סיום הבניה, הופיעו כתמים שחורים בפינות אריחי החיפוי, ובהמשך החלו ליפול אריחי חיפוי מקירות הבניינים.
מקור הבעיה אובחן כחלודה של ווי העיגון (עשויים פלב”מ) ושל ברזל הזיון בקירות שנוצקו ב”שיטת ברנוביץ”.
לאחר כ- 7 שנים של דיונים משפטיים (12 שנים מהאיכלוס), נפסק כי שיקום ושימור המבנים ייעשה באמצעות קידוח והזרקת מעכב קורוזיה MCI-2020 GEL.

יישום

הסרת אריחי החיפוי הסדוקים והרופפים, החלפת כל האריחים החסרים.
הזרקת MCI-2020 GEL לחורים שנקדחו באריחי החיפוי.
הסרת כל ווי העיגון החלודים באמצעות קידוח כוס, מילוי החסר בבטון שיקום.
חיזוק מיתדים לכל אריחי החיפוי בכל מעטפת הבניינים.
ייצור פקקי אבן במידות הדרושות מאריחי החיפוי הסדוקים והתאמתם לכל מידות החורים. מרחוק לא מבחינים שהמבנה עבר שיקום.

הערות

חצי שנה לאחר השיקום, בוצעה בדיקת נוכחות מעכב קורוזיה מדגימות בכל מעטפת הבניין. הבדיקה הראתה שמעכב הקורוזיה התפשט מנקודות ההזרקה והגיע לכל מקום בקיר הבטון.
ביקורת שנערכה בשנת 2016, חמש שנים לאחר היישום, הראתה כי אין הופעה של כתמי קורוזיה נוספים.
ביקורת שנערכה בשנת 2018, 7 שנים לאחר היישום, הראתה כי אין הופעה של כתמי קורוזיה נוספים.