גשרי שורק

כללי

חומרים:
Crack Sealer לאיטום הקורות
Bridge-Deck System עמידת שחיקה על המיסעה
MCI-2020 מעכב קורוזיה לשימור הבטון

מיקום: גשרי שורק, כביש 4

תאריך: 2013

יזם: נתיבי ישראל (מע”צ)

הנדסה: Via Bridges

קבלן: עינב החץ, בן-ארי תל-רם פרויקטים

הבעיה

שיקום הגשרים בני כ- 40 שנה והרחבתם משניים לשלושה נתיבים.
מקדם החיכוך של מיסעת הבטון היה נמוך ביותר והיווה סיכון בטיחותי לתנועה הכבדה.

יישום

חיזוק קורות הרוחב הנושאות
החלפת בטון והרחבת השול הפנימי
ציפוי כל המיסעה במערכת Plexicoat MMA Bridge Deck
יישום מעכב קורוזיה 2020-MCI על עמודי התמיכה וקצות קורות האורך
יישום מערכת Crack Sealer מתוצרת על קצות קורות האורך