Project Kinnet Tunnel

תעלת הקינט

כללי

חומרים: MCI-2005

מיקום: אילת והערבה

תאריך: 2019

יזם: רשות ניקוז ונחלים ערבה

הנדסה: לביא נטיף מהנדסים יועצים

קבלן: י. לרר ; סמי נופי ובניו

האתגר

תעלת הקינט, המנקזת ומובילה מי שטפונות בערבה ועד אילת, נמצאת בסביבה אגרסיבית ביותר, בקרקע עתירת סולפטים ובאקלים חם מאוד.
כמו כן, מי השטפונות באזור הם רכים, כלומר, מכילים מעט מינרלים מומסים ואגרסיביים מאוד כלפי הבטון.
תעלת הקינט צפויה לעמוד באתגר פיזי קשה של שחיקת מים זורמים עתירי סחף, ובאתגר כימי קשה של אגרסיביות הקרקע מבחוץ והמים מבפנים.
תכנון ל-100 שנות שירות בשילוב עם יציקות אלמנטים עבים בסביבה הקשה, היוו אתגר תכנוני מיוחד.
דרגות החשיפה שנקבעו לאלמנטים בפרויקט הן 8 ו-11, על פי תקן ישראלי 118.

הפתרון

לאחר שיקול מעמיק הוחלט לבחור במענה תפקודי לדרגת החשיפה, על פי סעיף 5.3.3 בתקן 118 (בטון תפקודי עם מעכב קורוזיה מסוג MCI-2005).
השיקולים העיקריים לבחירת בטון תפקודי היו:
– מתאים להגדרות תקן 118
– הפחתת הסדיקה הפלסטית והסדיקה התרמית עקב שימוש בבטון ב-40 שהכיל כמות צמנט מופחתת לעומת בטון “גבולי” בדרגות חשיפה אלו
– שימוש בצמנט עמיד סולפטים מסוג CEM-III B בעל עמידות כימית בסביבה האגרסיבית של האתר ובעל התפתחות חוזק איטית שמפחיתה את הסדיקה התרמית
– משך שרות צפוי ארוך יותר מזה הצפוי לבטון גבולי
– תערובת הבטון התפקודי מספקת עמידות גבוהה יותר ולא מייקרת את הפרויקט
– בחירה בבטון תפקודי חסכה הוספת ברזלי זיון לריסון הסדיקה הדינמית (רוחב סדק מקסימלי 0.1 מ”מ, לפי ת”י 466-1), שמתחייבת ממענה גבולי לדרגת החשיפה.
– פתרון מובנה לשגיאות יישום לא קונסטרוקטיביות