project jaffa port warehouses

מחסני נמל יפו

כללי

חומרים: MCI-2005

מיקום: נמל יפו, תל אביב

תאריך: 2020

יזם: קבוצת אתרים

הנדסה: לבני מהנדסים

קבלן: קן התור

ספק בטון: ישראבטון

האתגר

פרויקט שימור היסטורי, של מחסני נמל יפו מתקופת המנדט הבריטי.
תכנון הפרויקט בוצע תחת הנחיה להשתמש ולשמר כמה שיותר אלמנטים מהמבנה המקורי.
המחסנים ממוקמים על שפת הים וחשופים לרסס מי ים, סביבה מאתגרת מאוד הן עבור הפלדה הקונסטרוקטיבית והן עבור הבטון בביסוס המבנה (דרגת חשיפה גבוהה לבטון).

 

יישום

לאחר שיקול מעמיק הוחלט להגדיר בטון בשיטת תכנון תפקודית, על פי סעיף 5.3.3 בתקן 118 – בטון בחוזק הדרוש עם מעכב קורוזיה מסוג MCI-2005

השיקולים העיקריים לבחירת בטון תפקודי היו:
– מתאים להגדרות תקן 118
– הפחתת הסדיקה הפלסטית והסדיקה התרמית עקב שימוש בבטון ב-40 שהכיל כמות צמנט מופחתת לעומת בטון “ערכים גבוליים” בדרגות חשיפה אלו
– שימוש בצמנט עמיד סולפטים מסוג CEM-I בעל התפתחות חוזק איטית שמפחיתה את הסדיקה התרמית
– משך שרות צפוי ארוך יותר מזה הצפוי לבטון בגישת “ערכים גבוליים”
– תערובת הבטון בשיטת התכנון התפקודית מספקת עמידות גבוהה יותר ולא מייקרת את הפרויקט
– פתרון מובנה לשגיאות יישום לא קונסטרוקטיביות