תחנת הכח גזר

כללי

חומרים:
MCI-2020
MCI-2006-NS

מיקום: תחנת הכח גזר

תאריך: 2017

יזם: חברת חשמל

הנדסה: חברת חשמל

הבעיה

מגדלי הקירור החלו לנזול עקב התנפחות קורוזיבית של ברזל הזיון, אשר סדקה את הבטון והכשילה את האיטום.
הפתרון נדרש לתת מענה ארוך טווח לסביבה האגרסיבית בה הבטון של מגדלי הקירור מתפקד וכן לצורך בפעילות רציפה של מגדלי הקירור.

יישום

הסרת כל האיטום הישן מפני השטח בפנים מגדלי הקירור.
הסרת חלקי בטון רופפים.
תיקוני בטון באמצעות בטון שיקום המכיל מעכב קורוזיה MCI-2006-NS
הספגת כל שטח הבטון, ברצפה ובקירות (כ-10,000 מ”ר בשני מגדלים), במעכב קורוזיה MCI-2020.
איטום מחדש בפוליאוריאה.