רחוב בן-צבי

כללי

חומרים:
MCI-2020 מעכב קורוזיה להספגת בטון קשוי
MCI-Tablets טבליות מעכב קורוזיה
MCI-2006-NS מעכב קורוזיה בתוך בטון שיקום

מיקום: רחוב שמעון בן צבי 50-54, גבעתיים

תאריך: 2014

יזם: הדיירים

הנדסה: הורביץ-בוך מהנדסים

קבלן: רורמן הנדסה

הבעיה

כ- 15 שנים בלבד לאחר סיום הבניה, החלו ליפול אריחי חיפוי מקירות הבניינים ובוצע חיזוק מיתדים ללא מעכבי קורוזיה.
תוך שנים ספורות, אריחים נוספים החלו ליפול וחלקי בטון נסדקו והתפרקו.
מקור הבעיה אובחן כחלודה של ווי העיגון ושל ברזל הזיון בקירות שנוצקו ב”שיטת ברנוביץ”.
בנוסף, אובחנה התנפחות קורוזיבית של ברזל הזיון שגרמה סדיקה והתפרקות של בטון אדריכלי חשוף.
נדרש שיקום שני, כ-25 שנה מסיום הבניה ולאחר שיקום ראשון יקר ולא אפקטיבי.

יישום

רתכנית השיקום השני כללה שימוש במעכבי קורוזיה בחיפוי, בבטון הפגום ובבטון שטרם נפגע:
הסרת אריחי החיפוי הסדוקים והרופפים, החלפת כל האריחים החסרים.
החדרת טבליות MCI-Tablets (מעכב קורוזיה) לחורים שנקדחו במרווחים (כוחלה) שבין אריחי החיפוי.
חיזוק מיתדים לכל אריחי החיפוי בכל מעטפת הבניינים.
שיקום בטון חשוף באמצעות חומרי מליטה המכילים מעכב קורוזיה MCI-2006-NS כחלק אינטגרלי מהרכבם.
הספגת פני השטח של בטון חשוף שלא עבר שיקום במעכב קורוזיה מסוג 2020-MCI.