בריכות מים נתב"ג

כללי

חומרים:​
MCI-2020
SFC Crack-Sealer
SFC Flexible Body-Coat שקוף
SFC Flexible Top-Coat אפור​

מיקום: מרכז האנרגיה, נמל התעופה בן-גוריון

תאריך: 2014-2015

יזם: רשות שדות התעופה

הנדסה: נחמן אידלס מהנדסים

קבלנים: מורגד, דוד אילוז

הבעיה

כ- 15 שנים בלבד לאחר הבנייה, שלוש בריכות מי השתייה של נמל התעופה בן גוריון סבלו מנזקי קורוזיה בבטון המזוין אשר הובילו להתפוררות, סדקים ונזילות. מצב הבריכות חייב שיקום יסודי.

יישום

– השבתה מדורגת של כל אחת משלוש הבריכות לשיקום, זו אחרי זו.
– ריקון הבריכה, הורדת צבע קיים, ניקוי פנימי וחיצוני באמצעות התזת מים בלחץ גבוה.
– הספגת קירות הבריכות במעכב קורוזיה 2020-MCI על כל שטח הבטון החשוף. למעכב הקורוזיה אישור NSF להספגת בטון הנמצא במגע ישיר עם מי שתייה.
– יישום מערכת איטום וציפוי Plexicoat MMA שכללה:
איטום שלילי על בסיס MMA מסוג Crack-Sealer
שתי שכבות של איטום גמיש על בסיס MMA מסוג Body-Coat
שכבת כיסוי גמיש בגוון אפור-בטון על בסיס MMA מסוג Top-Coat

מסקנות

שנתיים לאחר השיקום הבריכות מתפקדות היטב ללא הופעת נזקים נוספים.
תכנית השיקום בחרה במעכב הקורוזיה MCI-2020 משום יעילותו העדיפה לעומת מוצרים מתחרים (אפקטיבי לפחות פי 3), ומכיוון שהוא בעל אישור NSF למגע עם מי שתיה.
מערכת איטום וציפויPlexicoat MMA נבחרה בשל עמידותה בקרינת השמש ובשל משך האשפרה הקצר (שעה מתום היישום) שאפשר השבתה מינימלית של כל בריכת מים.
השימוש המשולב של מעכבי קורוזיה ואיטום MMA נבחר בשל יחס עלות-תועלת מיטבי, משך השרות הארוך הצפוי לבריכות לאחר השיקום מחד, וקיצור משמעותי של זמן השבתת הבריכות מאידך.