M-126/3

על המוצר:
M-126/3 הינו מוסף מאסטרבאץ’ מעכב קורוזיה לשימוש בייצור ציפויים וכיסויים פולימריים.
M-126/3 מכיל תערובת מעכבי קורוזיה ייחודית, הפעילה בפאזה גזית (vapor phase), אשר מספקת הגנה למגוון מתכות רחב, בתוך רזין על בסיס פוליאתילן.
יישומים נפוצים כוללים סרטים, יריעות או ציפויי שיחול על בסיס פוליאתילן או פוליפרופילן.
 

תכונות מיוחדות:

– משפר עמידות בתנאי קורוזיה

– משפר עמידות בזרמים תועים

– בעל יחס עלות-תועלת מעולה

– מגן על המתכת גם בנקודות כשל בציפוי

– מאריך את משך השירות של צינורות, פלדות ומתכות נוספות

לקיים ארוך

עמידות זרם תועה

חומר ירוק

מפחית תחזוקה

לציפוי צנרת

יעיל הנדסית

פרויקטים