הארכת משך השרות של מבנים, קונסטרוקציות ועמודים

הבעיה: חלודה מקצרת משך השרות של מבנים, קונסטרוקציות, ועמודים
כשלי קונסטרוקציות פלדה מנזקי קורוזיה

הסיבה: סביבה קורוזיבית משולבת בשגיאות יישום כגון כיסוי בטון אפסי, חיבורים וריתוכים בשטח, נזק באזור חבוי

סיבות לכשל פלדת זיון וקונסטרוקציות פלדה - נזקי קורוזיה

הפתרונות: דיכוי החלודה באמצעות אינהיביטורים מאריך את משך השרות במכפלות:
תוסף אינהיביטור מסוג   2005-MCI או  MCI-2005-NS  לבטון טרי בעת היציקה.
מריחת אינהיביטור מסוג 2020-MCI על בטון קשוי אופקי, אנכי או תקרה.
תוסף אינהיביטור מסוג מיני רימון או MCI-2006-NS  לחומרי שיקום בטון.
הכנסת אינהיביטור מסוג VpCI-111, או  VpCI-105, או PTC emitter לעמודים וחללים סגורים.
מריחה של ציפוי ארכיטקטוני המכיל אינהיביטור על פלדה העלולה להחליד או כזו שכבר חלודה.
החדרה של MCI-2020-GEL או MCI-Tablets אל מעבר לאריחי חיפוי

פרוייקטים בהם נעשה שימוש במעכבי קורוזיה בשיקום מבנים בארץ:

פרויקטים שיקום פלדה ומבנים מנזרי חלודה באמצעות מעכב קורוזיה MCI

איך פועלים מעכבי קורוזיה MCI