מהנדס חגי שושני – דרגות חשיפה

מהנדס חגי שושני – דרגות חשיפה

הרצאה במושב הבטון בכנס הבניה 2018