הבעיה: חלודה מקצרת משך השרות של מבנים, קונסטרוקציות, ועמודים
כשלי קונסטרוקציות פלדה מנזקי קורוזיה

הסיבה: סביבה קורוזיבית משולבת בשגיאות יישום כגון כיסוי בטון אפסי, חיבורים וריתוכים בשטח, נזק באזור חבוי

סיבות לכשל פלדת זיון וקונסטרוקציות פלדה - נזקי קורוזיה

הפתרונות: דיכוי החלודה באמצעות אינהיביטורים מאריך את משך השרות במכפלות:
תוסף אינהיביטור מסוג   2005-MCI או  MCI-2005-NS  לבטון טרי בעת היציקה.
מריחת אינהיביטור מסוג 2020-MCI על בטון קשוי אופקי, אנכי או תקרה.
תוסף אינהיביטור מסוג מיני רימון או MCI-2006-NS  לחומרי שיקום בטון.
הכנסת אינהיביטור מסוג VpCI-111, או  VpCI-105, או PTC emitter לעמודים וחללים סגורים.
מריחה של ציפוי ארכיטקטוני המכיל אינהיביטור על פלדה העלולה להחליד או כזו שכבר חלודה.
החדרה של MCI-2020-GEL או MCI-Tablets אל מעבר לאריחי חיפוי

פרוייקטים בהם נעשה שימוש במעכבי קורוזיה בשיקום מבנים בארץ:

פרויקטים שיקום פלדה ומבנים מנזרי חלודה באמצעות מעכב קורוזיה MCI

איך פועלים מעכבי קורוזיה MCI

הבעיה: התפתחות נזקי קורוזיה באזורי תורפה ביציקות בטון, עלולים לגרום כשל מוקדם מהצפוי
כשלי יציקות בטון ונזקי חלודה במבנים

הפתרונות:

תוסף מעכב קורוזיה בבטון הטרי מסוג   2005-MCI או  NS-2005-MCI:
– מדכא את התפתחות הקורוזיה למשך יותר מ- 25 שנים.
– שומר על חוזק  אזורי התורפה ביציקה ומונע עלויות תיקון ושיקום יקרות.
– קל לשימוש: ניתן לרכוש בטון עם אינהיביטור מיצרני הבטון המובא, או להוסיף אינהיביטור למערבל הבטון באתר.
– מענה תפקודי לדרגות חשיפה.
– קוד “נתיבי ישראל” (מע”צ) מספר 02-01-0764.

יציקת בטון עם מעכב קורוזיה MCI-2005

פרוייקטים בהם נעשה שימוש בבטון עם אינהיביטור בארץ:

פרויקטים יציקת בטון עם מעכב קורוזיה MCI-2005 בישראל

פרוייקטים בהם נעשה שימוש בבטון עם אינהיביטור בעולם:

פרויקטים בעולם יציקת בטון עם מעכב קורוזיה MCI-2005