Eco Pouch

על המוצר:
EcoPouch מכיל אבקת מעכב קורוזיה VpCI-609 להגנה על מגוון מתכות ואלומיניום, במתחמים חבויים, חללים פנימיים, תאים וחדרי בקרה, צינורות וקורות חלולים וכדומה. השקיות עשויות מבד Tyvek® נושם, המאפשר למולקולות הפעילות להגיע ולהיספח למתכת, תוך יצירת שכבה מולקולארית המגינה מקורוזיה.
קל להשתמש ב- EcoPouch: אין צורך לחשב ריכוזים כימיים, אין צורך בציוד מיוחד. יש רק להגדיר את מספר השקיות הדרוש לנפח עליו מגינים.
EcoPouch זמין בשקיות הפצה מופרדות. כל שקית בעלת יכולת הגנה על חלל בנפח 1 מ”ק.
 

תכונות מיוחדות:

– מעכב החלודה הגזי חודר ומגן על אזורים חבויים ואזורים קשי הגעה.

– שכבת המגן מחדשת את עצמה על במידה ונפגעה על ידי פתיחת החלל הסגור או חדירת לחות.

– אין צורך בניקוי המתכת לפני המשך השימוש בה.

– אינו משפיע על התכונות הכימיות או הפיסיות של המתכת המוגנת.

– מונע המשך חלודה של משטחי מתכת צבועים או חשופים.

– קל ונוח ליישום.

פשוט ליישום

עמידות זרם תועה

חומר ירוק

צמצום תחזוקה

לצנרת וקורות

יעיל הנדסית

פרויקטים