CemStyle-450

על המוצר:
סמ-סטייל 450 הוא מדה מתפלסת עליונה בהרכב תערובת מיוחד המבוסס על צמנט אלומינה, אגרגאט, דבקים ומוספים כימיים. תערובת האבקות מיועדת לשימוש כציפוי דקורטיבי עליון של רצפות.
בתערובת סמ-סטייל 450 נעשה שימוש בצמנט רגיל אפור או בצמנט לבן, לקבלת מגוון רחב ויציב של גוונם בהירים וכהים.
המדה מיושמת בעובי 4-30 מילימטר בשכבה.
המדה מיועדת לשימוש בשכבת דריכה עליונה ברצפה.
בתנאי יישום רגילים ניתן לדרוך על המדה כבר לאחר 1-2 שעות. חוזק מלא ועמידות בעומס כבד מתפתחים בתוך שבוע, כתלות בתנאי הסביבה.
מומלץ להגן על פני השטח מהכתמה בלכה פוליאוריטנית מסוג CemPur.

פשוט ליישום

חומר ירוק

לשיקום בטון

לבטון קשוי

יעיל הנדסית

פרויקטים