Cempac-550i

על המוצר:
CemPac-550i מלט הזרקה מהיר התייבשות, מיועד למילוי חללים מתחת ריצוף, סדקים או חללים בתוך ומתחת משטחי בטון, משטחים מרוצפים, חללים מעבר לחיפויי קירות, ועוד.
CemPac-550i הוא הרכב תערובת מיוחד של אבקות מלט המבוסס על צמנט אלומינה, אגרגאט קשה, דבקים ומוספים כימיים. הרכב האבקות מיועד להזרקה מהירה בשיקום כבישים, מסלולי תעופה, משטחי בטון, משטחים מרוצפים, חיפויי קירות, וכדומה, בהם נדרשת חזרה מהירה לשימוש מלא. כתלות בחום הסביבה, ניתן לפתוח את הקטע המטופל לשימוש 1-6 שעות לאחר שיקום. חום סביבה גבוה נותן זמן ייבוש קצר.
 

תכונות מיוחדות:

– מילוי סדקים וחללים מתחת לריצוף

– מילוי סדקים וחללים במשטחי וכבישי בטון

– יישום מהיר ופשוט

– הכנת שטח מצומצמת, אין פעולות המשך

– החזרת השטח לשירות זמן קצר לאחר היישום (השבתה קצרה)

פשוט ליישום

לשיקום בטון

לבטון קשוי

פרויקטים

שיקום בטון מגדל מים הדר עם הרצליה באמצעות מעכב קורוזיה MCI-2020 קורטק
מגדל מים הדר עם, הרצליה
שיקום בטון מגדל מים ברנדיס הרצליה באמצעות מעכב קורוזיה MCI-2020 קורטק
מגדל המים ברנדיס, הרצליה
שיקום גשר הולכי רגל מעל כביש 2 החוף כפר שמריהו באמצעות מעכב קורוזיה MCI-2020 קורטק
גשר הולכי רגל מעל כביש 2
שיקום מגדל מים זאב הרצליה באמצעות MCI-2020 קורטק
מגדל מים זאב, הרצליה
שיקום בטון מגדל מים נחלת עדה הרצליה באמצעות מעכב קורוזיה MCI-2020 קורטק
מגדל מים נחלת עדה הרצליה