CemDure Thick

על המוצר:
CemDure Thick הוא מדה מתפלסת בהרכב תערובת מיוחד המבוסס על צמנט עתיר אלומינה. התערובת האבקתית מיועדת לשימוש במבני בטון, לכיסוי והחלקת משטחים.
ניתן ליישם CemDure thick גם ידנית וגם במשאבת ערבוב  אוטומטית.

יתרונות:
עובי שכבה עד 100 מ”מ
חלקות יוצאת מן הכלל
הדבקה מצויינת
אשפרה מהירה
ללא צורך בתפרי התפשטות
בלתי מתכווצת

פשוט ליישום

לשיקום בטון

במריחה או ריסוס

תערובת אבקתית

פרויקטים