מוזיאון ישראל, ירושלים, ישראל

מיקום:
מוזיאון ישראל בירושלים

מוצרים:
MCI-2020

האתגר:
שיפוץ ושיקום מבני מוזיאון ישראל בירושלים.

הפתרון:
ריסוס אינהיביטור על כל קורות הבטון במהלך השיפוץ, להארכת משך השרות של המבנה.

תאריך: 2008
יזם: מוזיאון ישראל
קבלן: א. ליפמן בניין ופיתוח בע”מ

[WRG id=935]