Project Kidron Underpass

מעביר מים נחל קדרון

כללי

חומרים: MCI-2005

מיקום: כביש 90, קילומטר 270, ליד אבנת

תאריך: 2018-2020

יזם: נתיבי ישראל (נת”י)

הנדסה: אסף-רועי הנדסה

קבלן:
– לינום
– נימרה עבודות פיתוח ותשתיות

האתגר

מעביר המים מתחת כביש 90, סמוך לים המלח, נמצא בסביבה אגרסיבית ביותר, בקרקע עתירת סולפטים ובאקלים חם מאוד.
תכנון ל-100 שנות שירות בשילוב עם יציקות אלמנטים עבים בסביבה הקשה, היוו אתגר תכנוני מיוחד.
דרגת החשיפה שנקבעה לפרויקט היא 11, על פי תקן ישראלי 118.

הפתרון

לאחר שיקול מעמיק הוחלט לבחור במענה תפקודי לדרגת החשיפה, על פי סעיף 5.3.3 בתקן 118
(בטון תפקודי עם מעכב קורוזיה מסוג MCI-2005).
השיקולים העיקריים לבחירת בטון תפקודי היו:
– מתאים להגדרות תקן 118
– הפחתת הסדיקה הפלסטית והסדיקה התרמית עקב שימוש בבטון ב-40 שהכיל כמות צמנט מופחתת לעומת בטון גבולי בדרגות חשיפה אלו
– שימוש בצמנט עמיד סולפטים מסוג CEM-III B בעל עמידות כימית בסביבה האגרסיבית של האתר ובעל התפתחות חוזק איטית שמפחיתה את הסדיקה התרמית
– משך שרות צפוי ארוך יותר מזה הצפוי לבטון גבולי
– תערובת הבטון התפקודי מספקת עמידות גבוהה יותר ולא מייקרת את הפרויקט
– בחירה בבטון תפקודי חסכה הוספת ברזלי זיון לריסון הסדיקה הדינמית (רוחב סדק מקסימלי 0.1 מ”מ, לפי ת”י 466-1), שמתחייבת ממענה גבולי לדרגת החשיפה.
– פתרון מובנה לשגיאות יישום לא קונסטרוקטיביות