מוזיאון ישראל

כללי

חומרים: MCI-2020

מיקום: מוזיאון ישראל, ירושלים

תאריך: 2008

יזם: מוזיאון ישראל

קבלן: א. ליפמן בניין ופיתוח

האתגר

שיפוץ ושיקום מבני מוזיאון ישראל בירושלים.

הפתרון

ריסוס מעכב קורוזיה על כל קורות הבטון במהלך השיפוץ, להארכת משך השרות של המבנה.