MCI-Architectural Coating

על המוצר:
Architectural Coating הוא צבע ארכיטקטוני עליון/תחתון מיוחד, על בסיס מים, ליישום חוץ.
צבע ארכיטקטוני מספק שלושה יתרונות עיקריים:
1. מצפה, מונע חדירת מים, כלורידים, וקרבונציה לעומק הבטון.
2. משפר חזות מבנים ואלמנטים קונסטרוקטיביים עליהם יושם
3. משמש מקור למעכבי קורוזיה כאשר הוא מיושם על משטחי מתכת,
ברזל זיון, בטון מזויין או מתכות אחרות.
צבע ארכיטקטוני יוצר שכבת מגן קשוחה, לא דליקה, עמידה בחום (C°40- עד C°204+) לאחר האשפרה.
צבע ארכיטקטוני עמיד בקרינת השמש (UV).
הציפוי נותן ביצועים אופטימליים בתנאי חוץ ללא סדיקה או התקלפות בחשיפה ממושכת לשמש.
צבע ארכיטקטוני הוא ציפוי שקוף המאפשר בדיקה חזותית של השטח לאחר היישום, אך ניתן גם לגיוון.
ניתן לקבל ציפוי ארכיטקטוני בגוונים מותאמים על פי טבלת RAL.
 

תכונות מיוחדות:

– יישום קל על כל משטח בטון או מתכת בהתזה, רולר, ספוג או מברשת, מפחית עלויות כח אדם וציוד

– מאריך את העמידות והקיים של בטון מזויין, ומגביר את עמידות
פני השטח בשחיקה

– בולם קרבונציה וחדירת כלורידים לבטון

– מאפשר לבטון לנשום ואינו יוצר מחסום אדים

חומר ירוק

עמיד בתנאי חוץ

לשימור פלדה

לשיקום בטון

צבע פלדה ובטון

יעיל הנדסית