cortec

שליטה בקורוזיה Cortec

יישום מעכב קורוזיה MCI-2020 לבטון קשוי על קיר בטון בריסוס
MCI-2020
מעכב קורוזיה MCI-2005 מוסף לבטון בנייה חדשה אתר בניה
MCI-2005
בניין MCI ARCHITECTURAL COATING ציפוי ארכיטקטוני
MCI-Architectural Coating
קורות פלדה חלודות פריימר מעכב חלודה MCI CORRVERTER ממיר חלודה
MCI-CorrVerter
MCI Tablets טבליות מעכב קורוזיה באריזה להחדרה לעומק קיר הבטון
MCI-Tablets